Taloyhtiö arvonlisäveron maailmassa

Taloyhtiö arvonlisäveron maailmassa

verokantaNormaali tilanteessa taloyhtiö on arvonlisäveron ”loppumaksaja” kuten kuka tahansa kuluttaja. Laskut maksetaan verollisina eikä veron osuutta voida vähentää mistään. Vastaavasti osakkaat ja vuokralaiset maksavat vastikkeet sekä vuokrat verottomina eli tuloista ei kerätä arvonlisäveroa. Verottomat tulot määritetään niin isoiksi, että niillä katetaan myös menoista maksettavat arvolisäverot. Jos taloyhtiössä on liiketiloja, niin syntyy helposti tilanne, jossa liiketilan omistaja tai vuokralainen kysyy mahdollisuutta saada vuokralasku arvonlisäverollisena. Verolainsäädäntö antaa tähän mahdollisuuden siten, että taloyhtiö voi hakeutua alv-velvolliseksi huoneiston/liiketilan käyttöoikeuden luovuttamisesta. Miksi taloyhtiölle on laissa määritelty tällainen mahdollisuus?

Kuten alussa todettiin, taloyhtiö joutuu perimään korkeampaa vastiketta/vuokraa, jotta menojen arvolisäverot saadaan myös maksettua. Siinä tapauksessa arvonlisäverovelvollisen osakkaan/vuokralaisen liiketilan käyttökustannuksiin sisältyy veroa, jota ei voida vähentää. Nämä kustannukset muodostuvat verollisen liiketoiminnan myyntiä rasittavaksi piileväksi veroksi. Koska verottomuus ja vähennysoikeuden puuttuminen eivät vastaa hyvän arvonlisäverojärjestelmän periaatteita, mahdollistaa alv-laki vapaaehtoisen hakeutumisen alv-velvolliseksi tilan käyttöoikeuden luovutuksesta. Tarkoitus on estää piilevän veron syntymistä sekä saattaa verovelvolliset kiinteistön omistus- ja hallintasuhteista riippumatta keskenään samanarvoiseen asemaan.

Taloyhtiön vapaaehtoinen hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi kannattaa tehdä harkiten ja rauhassa. Joka tapauksessa hakeutuminen edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamisen. Yhtiöjärjestyksessä määritetään käytettävä perusmalli (”hyöty osakkaalle” vai ”hyöty yhtiölle”) ja kirjataan tilan omistajan oikeudet ja velvollisuudet. Mm seuraavia asioita on huomioitava kun hakeudutaan:

•    selvitykset hakeutumisen edellytysten täyttymisestä, (mm verollisuusasteen määrittäminen)
•    taloudellisen kannattavuuden selvittäminen ja laskelmien laatiminen,
•    tarvittavat yhtiöjärjestysmuutokset,
•    osakkaalta vaaditaan kirjallinen suostumus ja hyväksyntä asiasta (kirjataan oikeudet ja velvollisuudet),
•    vuokrasopimusten muuttaminen,
•    kirjanpidon tililuettelo tulee päivittää alv-lain vaatimusten mukaisiksi ja tilitykset/raportoinnit hoidettava kuukausittain,
•    alv-vastikkeet tulee määritellä erikseen hoito- ja pääomavastikkeille (myös omat erilliset jälkivastikelaskelmat),
•    lisääntyneet dokumentointivelvoitteet.

Ennen hakeutumista isännöitsijän kannattaa tutustua vero-ohjeeseen 1962/40/2007 sekä Antti Suulamon kirjaan ”Kiinteistöyhtiön arvonlisäverotus”, ISBN 978-951-685-316-4.

Lisäksi on hyvä muistaa, että verolainsäädäntö mahdollistaa myös energiahyödykkeen erityisvähennyksen, vaikka yhtiö ei olisikaan hakeutunut alv-velvolliseksi. Tässä tapauksessa isännöitsijätoimisto toimittaa liiketilan haltijalle laskelman, jossa esitetään energiakustannusten kohdistuminen liiketilaan ja siitä kustannuksesta maksettu arvonlisävero. Tämä veron osuus on liiketilan haltijalle vähennyskelpoinen.

33 kommenttia

Matti Kirjoitettu15:19 - 18.8.2016

Hei,

Osaatko sanoa miten arvolisäverolliset pääomavastikkeet kirjataan lainalaskelmalle.

Eli jos verollisilta tiloilta peritään pääomavastiketta 1,00 €/m2/kk (sis. alv) ja verottomilta 1,00 €/m2/kk (alv 0%) kirjataanko lainaosuuslaskelmalle pääomavastikkeet kokonaisuudessaan vai pitääkö tuosta verollisen tilan vastikkeesta vähentää arvonlisävero?

Onko merkitystä onko kyseessä hyöty yhtiölle vaiko hyöty osakkaalle yhtiömuoto?

Timo Kirjoitettu16:06 - 29.3.2017

Moi,

Anteeksi kun vasta nyt huomasin kysymyksesi. Kaikki tilat maksavat samanlaista pääomavastiketta, vain hoitovastike on alvillinen tai ei. Verollinen tila saa alv-hyötynsä lainan perustamisvaiheessa. Hänen lainaosuutensa on alv-vähennysten verran pienempi kuin muiden. Sen jälkeen kaikki maksavat samanlaista pääomavastiketta. Hyötypykälällä ei mielestäni ole merkitystä tässä tilanteessa.

Timo Kirjoitettu10:05 - 31.12.2017

Vielä tarkennus tähän. Verollisten tilojen omistaja maksaa saman suuruista hoitovastiketta kuin muut, mutta summa sisältää alv-veron= siitä tulee hyöty osakkaalle. Vastaavasti pääomavastikkeeseen lisätään alv-vero päälle, eli kyse lähinnä läpilaskutuksesta eikä sitä esitetä tuottona alv-vastikerahoituslaskelmassa. Tilan omistaja sai hyödyn lainan perustamisvaiheessa pienempänä rahoitusosuutena= investoinnin osalta vähennetty alv-vero.

Pekka Inkinen Kirjoitettu10:17 - 23.2.2018

Eräässä taloyhtiössä on alvillisia ja alvittomia osakkaita.
Jos osakas on alvillinen, vastikkeeseen lisätään ns. alv-vastike. Onko tämä lisäys lain mukainen.

  Timo Kirjoitettu12:13 - 4.3.2018

  Moi,
  Kyllä alv-vastike on lain mukainen. Sillä varmistetaan, että alvillisuudesta aiheutuneet kulut tulee vain alvillisten osakkaiden maksettavaksi. Jos tilanne olisi se, että taloyhtiön alv-vähennykset riittäisivät kattamaan annetun alv-hyödyn, niin alv-vastiketta ei tarvitse kerätä. Tämä riippuu alv-verollisuusasteesta. Perittävällä alv-vastikkeella katetaan alv-tulojen ja menojen erotus ja hoidetaan muut lisäkustannukset, kuten isännöintitoimiston kulut alv-laskennasta.

raijakaurala Kirjoitettu10:28 - 23.1.2019

voiko siis taloyhtiö saada alvit takaisi ostamistaan palveluista,kun on hakeutunut arvonlisäverolliseksi?

  Timo Kirjoitettu20:08 - 25.1.2019

  Moi, kyllä vaan, mutta vain samassa suhteessa kun yhtiössä on alv-verollisuusaste. Jos verollisuusaste on 10% niin ostettujen palvelujen arvonlisäveroista saa takaisin 10%. Myynnin ja ostojen alv:en erotuksesta tehdään ilmoitus verottajalle kuukausittain. Jos erotus jää plussalle, niin hyöty kanavoituu taloyhtiölle tai osakkaalle, riippuen kummin päin asia on sovittu yhtiöjärjestyksessä.

jarmo Kirjoitettu09:21 - 28.2.2019

Hei
kysyisin miten alv:n toimii tässä tilanteessa.
Yhtiövastikkeeseen , joka on arvonlisäveroton, sisältyy yhtiöjärjestyksen mukaan lämpö.
Hallitys teki päätöksen, että lämpölaskut jyvitetään osakkeiden kesken kulutuksen mukaan, mikä on ihan järkevä. Yhtiössä on suurin osa alv. verollisia.
Nyt ei alv. verollisille nostettiin lämmön hintaa vastaamaan alv:llista hintaa.
Onko tämä käytäntö oikein ja tarvitseeko tässä tapauksessa myös yhtiöjärjestystä muuttaa.

  Timo Kirjoitettu10:31 - 4.3.2019

  Moi! Nyt on monta asiaa mitä pitäisi selvittää, että pystyisi antamaan varman vastauksen, mutta yritän. Lähtökohta on, että hoitovastikkeella katetaan yhtiön hoitamisen vuosikulut. Hoitovastike on kaikille saman suuruinen, mutta alvillisten tilojen omistajat saavat vähentää siitä alv:n osuuden pois omassa kirjanpidossaan. Jos yhtiön omat alv-vähennykset eivät riitä, yhtiö voi periä alvillisten tilojen omistajilta alv-vastiketta. Mitä ilmeisimmin lämmitystä on ryhdytty laskuttamaan erikseen hoitovastikkeen lisäksi. Mielestäni kaikki maksavat arvonlisällistä hintaa, ja alv-verovelvolliset tilat saavat vähentää alv:n osuuden. Kannattaa kysyä tarkennuksia omalta isännöitsijältä, koska en tiedä mitä yhtiöjärjestykseen on kirjattu tästä asiasta.

Laura Riihelä Kirjoitettu09:38 - 4.6.2019

Hei,
vieläkö keskustelu on auki?
Tiedustelisin, onko mahdollista kun liiketilan omistaa sama yritys kuin on myös liiketilan käyttäjä, niin voiko myös silloin hyödyntää tätä alv:n osuuden vähennystä hakemalla huoneistoa arvolisäverovelvolliseen käyttöön? Olisi suuria remontteja tulossa, jolloin tämä hyöty varmastikin kannattaisi lunastaa.
Kiitos.

  Timo Kirjoitettu15:32 - 9.6.2019

  Aina kannattaa varmistaa omalta isännöitsijältä ja tilintarkastajalta, mutta mielestäni ainoa kriteeri on, että tilojen käyttäjä on itse alv-velvollinen.

Pekka Kirjoitettu00:09 - 6.6.2019

Kun taloyhtiö hakee Alv palautusta Alv käyttöön tulevista huoneistoista ja yhtiöjärjestys ei määrittele palautuksen perustetta. Rakentaja ilmoittanut vain rakennuksen koko alv veromäärän. Haetaanko palutus neliömäärän suhteessa vai osakemäärän suhteessa Alv käytössä olevista tiloista?

  Timo Kirjoitettu15:36 - 9.6.2019

  Moi, silloin kun taloyhtiön on hakeutunut osittain alv-velvolliseksi, niin on täytynyt määrittää verollisuusaste %. Meidän taloissa verollisuusaste on aina määritetty neliöiden perusteella. Aikanaan yhtiökokous on tehnyt päätöksen hakeutua osittain alv-verovelvolliseksi ja kyseisen yhtiökokouksen pöytäkirjassa pitäisi näkyä myös verollisuusaste-%.

Kaarina Saastamoinen Kirjoitettu00:42 - 5.8.2019

Taloyhtiömme rakentajan aloitteesta pitäisi yhtiömme nyt hakeutua alv-verolliseksi. Rekentajan omistuksessa liikehuoneusto.
Jos hakeudumme joutuu yhtiömme maksamaan laskuistaan alv-veron.
Jos yhtiön veroasteeksi on määritelty 10%, saako yhtiö vähentää vain 10%:n verran maksamistaan laskujen alv-veroista (josta siis on maksanut 24%)

Toinen kysymys: Kun taloyhtiössämme toimii yksityinen osakas myös vuokranantajana, miten taloyhtiön hakeutuminen alv-verolliseksi vaikuttaa hänen toimintaansa.

  Timo Kirjoitettu13:18 - 13.8.2019

  Hei, anteeksi kun vastaaminen kesti. Kuten aikaisemmissa keskusteluissa on todettu, niin kaikki lähtee siitä, että yhtiöjärjestys mahdollistaa alv-verovelvollisuuden. Sen jälkeen yhtiössä kartoitetaan ne tilat joissa harjoitetaan alvillista toimintaa ja varmistetaan, että tilojen omistajat haluavat tilansa alvilliseksi. Sen jälkeen määrittyy alv verollisuusaste % (yleensä perustuu neliöihin) ja taloyhtiö hakeutuu alv-verovelvolliseksi vain haluttujen tilojen osalta. Taloyhtiö maksaa aina alv-veroa menoistaan joka tapauksessa. Osittainen alv-velvollisuus mahdollistaa sen, että osa arvonlisäveroista saadaan palautuksena takaisin. Rakennusvaiheessa ja isojen remonttien yhteydessä tällä voi olla isokin merkitys. Oikein menetellen, tästä järjestelystä ei ole haittaa muille osakkaille.

Birgitta Kirjoitettu13:37 - 26.9.2019

”Lisäksi on hyvä muistaa, että verolainsäädäntö mahdollistaa myös energiahyödykkeen erityisvähennyksen, vaikka yhtiö ei olisikaan hakeutunut alv-velvolliseksi. Tässä tapauksessa isännöitsijätoimisto toimittaa liiketilan haltijalle laskelman, jossa esitetään energiakustannusten kohdistuminen liiketilaan ja siitä kustannuksesta maksettu arvonlisävero. Tämä veron osuus on liiketilan haltijalle vähennyskelpoinen.”

Onko vastaavasti taloyhtiön laskuttama vesi liiketilan haltijalle vähennyskelpoinen?
Vai koskeeko tämä hyöty vain energialaskutusta?

  Timo Kirjoitettu08:52 - 27.9.2019

  Tämä on totta ja usein se unohtuu. Jos on hyvä vuokralainen ja kyse isoista tiloista, niin miksipä ei antaisi vuokralaiselle tätä hyötyä. Hyöty koskee vain energialaskutusta. Ohessa selvennystä asiaan.
  ”Ostaja saa tehdä vähennyksen ostetusta energiahyödykkeestä, kun veloitus sisältyy kiinteistön verottomaan vuokraan tai vastikkeeseen. Ostaja saa kuitenkin vähentää vain kiinteistön omistajan tai haltijan ostamasta energiahyödykkeestä tai polttoaineesta suoritettavaa veroa vastaavan määrän. Vähennysoikeuden edellytyksenä on, että myyjä antaa ostajalle selvityksen myyjän ostamasta energiahyödykkeestä tai polttoaineesta suoritettavan veron määrästä. Selvityksessä on oltava selvityksen antamispäivä, myyjän ja ostajan nimet, osoitteet sekä mahdolliset Y-tunnukset, luovutuksen luonne ja kohdekuukausi, vuokran tai yhtiövastikkeen kokonaismäärä ja energian osuus siitä sekä myyjän ostamasta energiahyödykkeestä tai polttoaineesta suoritettavan veron määrä. Selvityksessä on oltava merkintä myynnin verottomuudesta ja verottomuuden perusteesta. Siinä ei tarvitse olla tunnistetta eikä yksikköhintaa.”

Sanna Kirjoitettu07:48 - 10.10.2019

Mitenhän tällaisessa tilanteessa toimitaan lainojen suhteen, kun lainat on jaettu alun perin ohjelmassa alvillisten ja alvittomien huoneistojen kesken ja alviton lainallinen tila muuttaa alvilliseksi. Pystyykö enää nyt lainan jaon jälken muuttamaan kyseisen huoneiston pääomavastikkeita alvilliseksi, lainat on yhtiössä ollut jo yhden tilikauden verran

  Timo Kirjoitettu11:46 - 13.10.2019

  Hei,
  Mitä ilmeisimmin, kiinteistön käyttöön otosta on kulunut yli 6kk, eli investointiin liittyviä alv-vähennyksiä ei enää voida tehdä tämän uuden verollisen tilan hyväksi. Oma tulkintani on se, että uusi verollinen tila suurentaa yhtiön verollisuusasteprosenttia ja osakas/taloyhtiö saa hyödyn siitä hetkestä eteenpäin. Lainaosuus ja pääomavastike pysyy ennallaan ja pääomavastikkeeseen lisätään alv päälle, koska tila muuttuu verolliseksi.

Viljami Kirjoitettu12:54 - 22.11.2019

Kiinteistöinvestoinneissa on hyvä muistaa 10 vuoden tarkistuskausi ja sen myötä mahdollisuus saada takaisin rakentamiseen/perusparantamiseen liittyviä arvonlisäveroja, eli tuo Timon mainitsema 6kk ajanjakso, koskee takautuvaa hakeutumista, mutta varsinaisen tarkistuskauden pituus on 10 vuotta. On myös hyvä muistaa, että mikäli kohteen käyttö muuttuu verollisesta verottomaan, tulee jo tehtyjä vähennyksiä palauttaa, eli seuranta pitää olla yhtiöllä kunnossa. Lähtökohtaisesti jos saatavilla voisi olisi merkittäviä alv-palautuksia, kannattaa asia varmistaa asiantuntijalta. Toki itsekin voi vielä arvioida asiaa verottajan ohjeen ja esimerkkien avulla. https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47957/hakeutuminen-arvonlis%C3%A4verovelvolliseksi-kiinteist%C3%B6n-k%C3%A4ytt%C3%B6oikeuden-luovuttamisesta/
Ja
https://www.vero.fi/contentassets/b5914f2d26b04fff95878c6256d42c38/kiinteist%C3%A3investointien-arvonlis%C3%A3verotus-liite-1.pdf?GUID=%7BDBE3E70B-B1B2-4277-BE96-2B2DCD06E390%7D

  Timo Kirjoitettu13:19 - 22.11.2019

  Moi, asia on juuri niin kuin Viljami sanoo. Tästä syystä isännöintitoimisto usein laskuttaa erikseen alv-laskentapalkkion, koska on monia asioita mitä pitää tehdä ja seurata. Taloyhtiön tilintarkastajan kanssa on hyvä käydä asiat läpi jo ennen tilinpäätösvaihetta.

Minna Kirjoitettu19:18 - 2.2.2020

Kiinnostaa edelleen tuo yksityishenkilön asema osakkaana arvonlisäverollisessa yhtiössä. Eikös yksityishenkilö maksa kuitenkin vastikkeen aina alvittomana, vaikka kaikkien tilojen osalta on hakeuduttu arvonlisäverovelvolliseksi? Ja tämä yksityinen vuokranantaja ei voi myöskään vuokraan lisätä näinollen alvia, vaikka alvillinen vuokralainenv(yritys) niin kuinka toivoisi?

  Timo Kirjoitettu07:38 - 6.2.2020

  En lähtenyt tätä tarkastaman, mutta mielestäni alv-ketjun pitää olla katkeamaton. Taloyhtiön, osakkeenomistajan ja vuokralaisen täytyy kaikkien olla alv-verovelvollisia. Vuokralainen tilittää alvin omistajalle, omistaja tilittää taloyhtiölle ja lopulta taloyhtiö tilittää verottajalle. Taloyhtiö vähentää verollisuusasteen mukaisesti ostojen alv:t ja jos jää alijäämää, niin täytyy ryhtyä perimään erillistä alv-vastiketta.

Jussi Kirjoitettu10:56 - 10.3.2020

Hei Timo, minulla olisi vielä tähän liittyvä kysymys: ALV velvolliseksi osittain hakeutunut keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö tekee suurehkon remontin, jonka kulut aktivoidaan taseeseen. Tästä perittyjä vastikkeita tai rahoitusvastikkeita ei siis kirjata yhtiön tuloksi. Tuleeko yhtiön laskuttaa nämä vastiikkeet alv:n kanssa vai ilman?

  Timo Kirjoitettu21:19 - 14.3.2020

  Moi,
  Oletan, että remonttiin on otettu lainaa ja remontin jälkeen on ryhdytty perimään rahoitusvastiketta lainan lyhennyksiä ja korkoja varten. Remontti on peruskorjausta –> kulut aktivoidaan taseeseen nostamaan rakennuksen arvoa. Rahoitusvastikkeiden tulouttamisen päätös tehdään vuosittain yhtiökokouksessa, ainakin asunto-osakeyhtiöissä. Usein miten rahoitusvastikkeet tuloutetaan ja tämä ”ylimääräinen” tulo kuitataan pois poistoilla, joita tehdään nyt aktivoinnin jälkeen suuremmasta rakennuksen arvosta. Joka tapauksessa rahoitusvastikkeen päälle lisätään alv-vero niiden tilojen osalta, jotka ovat alv-verovelvollisia.

Juha Kirjoitettu13:53 - 22.3.2020

Hei.
Olen ollut useita vuosia KOY:n vuokralaisena (Tmi) yhtiössä, jossa on sekä liikehuoneisto- että asunto-osakkeenomistajia.
Vastikkeisiin ja vuokriin sisältyvästä lämpöenergian alv:sta KOY tekee vuosittain kyllä hyvityslaskelman eli siltä osin asia on kunnossa..
Mutta kun olenkin KOY:n vuokralainen enkä omista ko. liiketiloja.
KOY laskuttaa tmi-yritykseltäni myös sähkön ja veden toteutuneen kulutuksen mukaan kokonaisuudessaan ns. läpilaskutuksena sisältäen alv:n (ei eritelty laskuilla). Vesi- ja sähkölaskut siis tulevat normaalisti KOY:lle, joista se laatii erilliset laskelmalaskut kuukausittain vuokralaiselleen eli yritykselleni.
Nyt isännöitsijä ilmoitti, että saan vähentää ko. sähkö- ja vesilaskujen alv:t normaalisti liiketoiminnassani? KOY ei ole kiinteistön luovutuksesta alv-velvolliseksi hakeutunut (tietääkseni).
Voinko siis vähentää Alv:t jälkikäteen usean vuoden ajalta?
Kyse on kuitenkin merkittävistä summista jo…

  Timo Kirjoitettu18:42 - 22.3.2020

  Moi,
  Saat vähentää lämmitys-, vesi- ja sähkölaskujen arvonlisäverot niiltä osin kun ne koskettaa sinun liiketoimintaa. Ainoa edellytys on, että KOY lähettää sinulle laskun, jossa alv on eriteltynä. Näin voidaan tehdä vaikka KOY ei ole hakeutunut alv-velvolliseksi. Sinun täytyy kysyä verottajalta, onko mahdollista vähentää takautuvasti, sitä en tiedä.

Simo Kirjoitettu22:43 - 25.5.2020

Löysin vasta nyt tämän kysymys vastauspalstan. Kiitos, että täältä saa selvän vastauksen! Ole n pahoillani, että en osaa itse kysyä oikein selvästi asioita. Arvostaisin siltä, jos koittaisit vastata, niin että tyhmempikin ymmärtää.

Kyseessä on kiinteistöosakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestys ns hyöty osakkaalle mallin mukainen. Muutos tehtiin noin 2 vuotta sitten. Yhtiössä on noin puolet alv-velvollisia ja puolet ei. Yhtiön hoitovastike lasketaan tämän sivuston malli mukaisesti

https://tilisanomat.fi/verotus/arvonlisaverovastikkeen-laskenta-keskinaisessa-kiinteistoosakeyhtiossa

Eli verollinen osakas maksaa hoitovastikkeen, joka on yhtä suuri kuin verotonkin hoitovastike. Verollinen osakas maksaa lisäksi päälle pienen alv-vastikkeen.

Yhtiöllä on vielä menneistä korjauksista monta yhtiölainaa, joista peritään pääomavastiketta. Verollisen osakkaan pääomavastike on nyt 1,24 -kertainen verrattuna verottoman osakkaan pääomavastikkeeseen.

Kysymys1: Peritäänkö pääomavastikkeet nyt oikein?

Kysymys 2: Korjaukset, joiden perusteella nykyisiä pääomavastikkeita peritään, on tehty jo vuosi sitten, kun yhtiöjärjestyksessä ei ollut alv-hyöty osakkaalle mainintaa. Jos nyt muutaman vuoden päästä tehdään putkiremontti, ja sen perusteella peritään jatkossa pääomavastiketta, niin onko verovelvollisen po-vastike edelleen 1,24-kertainen verrattuna verottoman osakkaan maksamaan po-vastikkeeseen?

Kysymys3: Ylempänä tässä ketjussa on:

”Vielä tarkennus tähän. Verollisten tilojen omistaja maksaa saman suuruista hoitovastiketta kuin muut, mutta summa sisältää alv-veron= siitä tulee hyöty osakkaalle. Vastaavasti pääomavastikkeeseen lisätään alv-vero päälle, eli kyse lähinnä läpilaskutuksesta eikä sitä esitetä tuottona alv-vastikerahoituslaskelmassa. Tilan omistaja sai hyödyn lainan perustamisvaiheessa pienempänä rahoitusosuutena= investoinnin osalta vähennetty alv-vero.”

Minusta tämä on ristiriidassa sen kanssa, että alv-verovelvollinen joutuisi maksamaan pienemmästä rahoitusosuudesta huolimatta isompaa 1,24-kertaista pääomavastiketta.

Kysymys 4: Tarkoittaako vastuksesi ylempänä siis että jos tavallisen osakkaan putkiremontin kustannus on 1000 e/m2 (sis alv24%), niin alvonlisäverovelvollisen osakkaan maksama putkiremontti on 806 e/m2 (alv0) + päälle arvonlisäveronosuus 194 e/m2? Jos kerralla maksettavat kustannukset ovat näin; niin miten ihmeessä alv-verovelvollinen voisi joutua maksamaan po-vastiketta 1,24-kertaisesti verrattuna tavallisen osakkaan maksamaan po-vastikkeeseen?

  Timo Kirjoitettu09:18 - 30.5.2020

  1. Kyllä peritään oikein. Verollinen tila on alv-palautushyödyn aikanaan kun remontti on valmistunut ja laina on jyvitetty osakkaille. Hyötyä ei enää sen jälkeen saa pääomavastikkeista.
  2. Kuten yllä. Hyödyn saa lainan jyvitysvaiheessa ja sen jälkeen alv-tulee pääomavastikkeen päälle.
  3. Kyse on ns. läpilaskutuksesta. Yrittäjä saa vähentää tuon pääomavastikkeen päälle tulevan alvin täysimääräisenä omassa kirjanpidossaan eikä kyse ole lisäkulusta.
  4. Alv-velvollisen osakkaan täytyy pyörittää numeroita alv 0% summina ja silloin hyödyt tulevat näkyviin.

Kristiina Kirjoitettu19:54 - 26.5.2020

Hei,
taloyhtiö jossa yritykseni liiketila (noin 85 neliötä) sijaitsee hakeutui pyynnöstäni alv-verovelvolliseksi haluttujen liiketilojen tilojen osalta.
Nyt taloyhtiö on laskenut liikehuoneistolleni erillisen alv-vastikkeen jonka summa noin 500€/kk (alv 0%), siis jo noin 900€/KK (alv0%) yhtiövastikkeen päälle.
Olen yllättynyt tämän uuden lisävastikkeen suuruudesta, ja laskeskelin, ettei alv hyödyt tule millään kattamaan tätä menoerää.
Onko summa aivan normaalin suuruinen, ja kuinkakohan nopeasti /helposti voin luopua /irtisanoutua tästä arvonverovelvollisuus loukusta liiketilani osalta?
Kiitos etukäteen.

  Timo Kirjoitettu09:25 - 30.5.2020

  Hei, alv-vastike tuntuu kovin suurelta verrattuna vastikkeeseen, mahtaako siinä olla pilkkuvirhe? Pyydä isännöinti- tai tilitoimistolta vuoden 2019 alv-jälkilaskelma. Sieltä pitäisi löytyä syy, miksi alv-alijäämä olisi niin suuri. Mene vaikka paikan päälle juttelemaan henkilön kanssa, joka on tehnyt jälkilaskelman. Irtisanoutumisesta pitää myös jutella isännöintitoimiston kanssa, koska alv-hakeutumiseen liittyy 10v seurantavastuu alv-palautuksista. Joissain tapauksissa osakas joutuu palauttamaan saadun hyödyn verottajalle jos alv-velvollisuus päättyy ennen 10v täyttymistä.

Helena Kirjoitettu09:18 - 5.8.2020

Hei,
Taloyhtiö on hakeutunut alvilliseksi osakkaan liiketilan osalta ja yhtiöjärjestys muutettu. Tämä muutos osakkaan toiveen johdosta. Yhtiöllä on aiemmin otettua lainaa, josta peritään pääomavastiketta mutta urakka on edelleen kesken eikä lainaosuuksia ole osakkaille jaettu. Pääomavastike muutetaan alvilliseksi nyt yhtiöjärjestyksen muututtua? Entä lainaosuus sitten kun sen aika on myöhemmin tänä vuonna?

  Timo Kirjoitettu18:57 - 7.8.2020

  Yleensä pääomavastiketta ryhdytään keräämään vasta kun remontti on valmis ja lainaosuudet on jyvitetty, mutta käyhän se näinkin. Alv-tila maksaa tässä vaiheessa saman suuruista pääomavastiketta kuin muutkin, sillä erotuksella, että hänen pääomavastikkeen päälle tulee lisäksi alv-vero (jonka hän saa vähentää omassa alv-verotuksessa). Sitten kun remonttikustannusten alv-hyöty on laskettu, niin verollisuusasteen mukainen summa vähennetään nimenomaan alv-tilan lainaosuudesta. Taloyhtiö saa verottajalta summan palauteuksena ja se samainen summa vähennetään alv-tilan lainaosuudesta. Alv-tilan pääomavastike pienenee saadun hyödyn verran ja sen päälle lasketaan taas alv-vero. Alv-tilan saama hyöty on tämä pienempi pääomavastike. Näin minä sen olen tulkinnut, mutta kannattaa aina oman yhtiön isännöitsijältä/kirjanpitäjältä varmistaa.

Vastaa