– isännöintiä.fi kautta markkinoidaan luotettavaa isännöintiä Tampereella,
– Kiinteistöperhe Oy:n tavoitteena on olla isännöinnin kärkiosaaja Tampereella ja sen takia vain pinnallinen osaaminen ei ole riittävää. Blogin avulla osaamista syvennetään ja asioita käsitellään mahdollisimman monesta näkökulmasta,
– tuoda esille henkilökohtaista osaamista, koska isännöinti on vahvasti henkilöityvää,
– löytää parhaimmat käytännöt isännöitsijän työhön,
– lukijat voivat ehdottaa artikkeleiden aiheita niin päästään yhdessä niitä kommentoimaan,
– kanava antaa positiivista palautetta yrityksistä ja henkilöistä, jotka ovat erityisen hyvin onnistuneet työsuorituksissaan,
– isännöintityön arvostuksen nostaminen. On kivempi tehdä työtä jota arvostetaan,
– pyrin julkaisemaan uuden artikkelin muutaman kuukauden välein.