Kannattaako lisärakentaminen Tampereella?

Kannattaako lisärakentaminen Tampereella?

LisärakentaminenTukholmaan muuttaa joka päivä 100 ihmistä lisää. Opiskelijoiden vuokra-asuntoihin on jopa 10 vuoden jonot. Myös Suomessa ja Tampereella on laskelmoitu, että ihmiset pakkautuvat kaupunkeihin. Odotusarvo on, että Tampereelle muuttaa 45 000 asukasta lisää, vuoteen 2030 mennessä. Jotain siis pitää tehdä!

Tampereen kaupungin strategiassa kaupunki kasvaa sisäänpäin ja kaupunkirakennetta pyritään tiivistämään. Usein taloyhtiöt omistavat maapohjan/vuokraoikeuden, joten taloyhtiöillä on valtava painoarvo strategian toteutumiselle. Niinpä kaupunki on järjestänyt erilaisia esittelytilaisuuksia taloyhtiöiden päättäjille. Tavoitteena on, että taloyhtiöt, kaupunki ja urakoitsijat  hakisivat yhteisiä ratkaisuja, jossa kaikki hyötyisivät. Hyviä esimerkkejä löytyy jo Solkikadulta, Pohtolasta, Rantaperkiöstä, Kyttälästä ja Laukontorin laidalta. Lisätietoa www.tampere.fi/taydennysrakentaminen.

Itselläni on kokemusta vanhojen liiketilojen muuttamisesta asuinkäyttöön sekä ullakkorakentamisesta.  Vaikka hankkeet ovat olleet pienimuotoisia, niin lopputuloksena on ollut tyytyväinen taloyhtiö. Olemme saaneet lisää vastikkeen maksajia, kohentaneet taloyhtiön yleisilmettä ja yhtiön arvostus on noussut. Prosessi vaatii isännöitsijältä paneutumista ja työtä, mutta toisella kertaa kaikki on jo helpompaa.

Nyt kun kaupunki on lanseerannut taloyhtiöille selkeitä porkkanoita, näkisin lisärakentamisen vieläkin isompana mahdollisuutena. Tärkeintä on, että taloyhtiö katsoo hankkeen kannattavuutta 15 vuoden aikajaksolla, eikä pelkästään sitä summaa, jonka rakennusoikeuden ostaja maksaa  kyseisellä hetkellä. Joissain tapauksissa voi olla järkevää luovuttaa rakennusoikeus nimellishintaan.

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi lisärakentamisen kannustimet kokouksessaan 17.3.2014. Oman tontin omaavat taloyhtiöt voivat saada huomattavan alennuksen maankäyttösopimuskorvauksesta, jopa 85% arvonnoususta voidaan jättää huomioimatta. Vuokratontilla olevien talojen maanvuokraa voidaan alentaa enintään 85% maksimissaan 10 vuodeksi.

Voiko taloyhtiö toimia rakennuttajana ja sen jälkeen myydä asunnot sievoisella voitolla? Lakiasiantuntijan mielestä, se ei ole käytännössä mahdollista, koska asunto-osakeyhtiön tarkoituksena ei ole riskin ottaminen. Käytännössä malli on se, että taloyhtiö myy rakennusoikeuden urakoitsijalle tai yksityiselle henkilölle.

Urakoitsija saa katteensa uusien asuntojen myynnistä. Kaupunki saa lisää asukkaita valmiiden palveluiden äärelle. Taloyhtiö voi samassa yhteydessä uusia lämmitysjärjestelmän maalämpöön, saa tarvittavan pesulan ja kuivaushuoneen sekä uudistuneen piha-alueen.

Isossa yhtiössä maalämpö tai poistoilman lämmön talteenotto voi tuoda yli 20.000 € vuosisäästön. Lisäksi esim. 300 uutta asuinneliötä maksaa vastiketta yhtiölle noin 15.000€ / vuosi. Toki uudet asunnot tuovat myös lisäkulua, mutta ei kovin paljon, koska perusinfra on jo olemassa. 15 vuodessa tuotto voi olla yli 500.000 €.

Isännöitsijän näkökulmasta, pahimpana jarruna näen ihmisten liiallisen varovaisuuden. Pitäisi rohkeasti miettiä eri vaihtoehtoja ja tehdä laskelmia. Lisärakentaminen tulisi ottaa mukaan osaksi hankesuunnittelua, samaan tapaan kuin muidenkin korjausvaihtoehtojen kartoittaminen. Lisärakentamiseen lähdetään vain, jos se on taloyhtiön kannalta järkevää ja kannattavaa.

Vastaa