Montako isännöitävää taloyhtiötä?

Montako isännöitävää taloyhtiötä?

taloyhtiotTörmään erittäin usein kysymykseen ”Montako taloyhtiötä sinulla on?”. Taloyhtiöiden määrä on mittari, joka voidaan tulkita monella tavalla, mutta useimmiten käsitellään pelkkää lukemaa. Kauppakumppania etsivä kauppamies haluaa kuulla ison lukeman, kun taas uutta isännöitsijää etsivä henkilö haluaa kuulla mahdollisimman pienen lukeman. Yleinen käsitys on se, että hyvää isännöintipalvelua voidaan tuottaa vain pienemmällä määrällä taloyhtiöitä. Tiedossani on isännöitsijöitä, joiden taloyhtiöiden määrä vaihtelee 1 – 42 välillä. Jopa yli 50 yhtiön määristä olen kuullut huhuja.

Mielestäni kolme tärkeintä, talojen lukumäärään, vaikuttavaa tekijää ovat isännöitsijän henkilökohtaiset ominaisuudet, taloyhtiöiden tyyppi ja isännöintitoimiston prosessit.

Yli 30 vuotta esimiestehtävissä toimineena, voin todeta, että toinen henkilö selviää samasta työstä päivässä ja toisella henkilöllä menee samaan työhön kolme päivää. Asenne, johtamistaidot, stressin sietokyky, organisointitaidot, positiivisuus, motivaatio, vuorovaikutustaidot ovat ominaisuuksia, joita löytyy arvostetulta ja tehokkaalta isännöitsijältä. Isännöitsijän ammattitutkinto on tärkeä, mutta vieläkin tärkeämpää on asenne.

Taloyhtiöiden tyyppi vaikuttaa määrään. Ison liikekeskuksen isännöinti on erilaista kuin pienen rivitaloyhtiön. Isossa kohteessa painottuu toimitusjohtajuus ja kokonaisvaltainen huolenpito, kun taas pienessä ”talkooyhtiössä” painottuu kirjanpito ja reskontra. Jos isännöintitoimisto toimii pienemmässä kaupungissa, niin asiakaskunta painottuu rivitaloihin. Siinä tapauksessa taloja on oltava iso määrä, että liiketoiminta olisi kannattavaa.

Isännöintitoimistojen prosessit vaihtelevat suuresti. Yksinkertaisimmillaan on mies, ruutupaperi ja Excel-taulukko vastikeseurantaan. Toisessa ääripäässä on ison toimiston hajautetut prosessit ja tehokkaat ohjelmistot. Tässä kohtaa ottaisin mallia armeijan toimintamalleista. Se jolla on paras tilannekuva, voittaa taistelun. Yhden miehen pienessä toimistossa tilannekuvaa voi pitää yllä Excelillä, mutta laajempi liiketoiminta vaatii ehdottomasti laadukkaan isännöintiohjelman tuekseen.

Milloin isännöitsijällä on sopiva määrä taloyhtiöitä? Määrä on sopiva silloin kun asiakkaat ovat tyytyväisiä, asiat hoidetaan ajallaan ja tiedottaminen on kunnossa. Asiakastyytyväisyyttä tulisi tutkia useammin, koska se on ainoa oikea mittari. Tulosten perusteella isännöintitoimisto voi jakaa kuormaa tasaisemmin kykyjen mukaan. Kokemuksen ja koulutuksen kautta tulokset voivat ajan myötä parantua ja työkuorma tasaantuu eri henkilöiden välillä. Pahimmillaan tai parhaimmillaan voidaan päätyä myös siihen, että henkilö ei ole sovelias isännöintityöhön. Sen asian toteaminen voi olla helpotus henkilölle itselle, firmalle ja asiakkaalle.

Vastaa